Freedom trainining - sunshine village

KHÓA HỌC

 MỞ TRƯỜNG VÀ

CHUỖI TRƯỜNG MẦM

NON THÀNH CÔNG


cÁ NHÂN

tEAM (TỐI THIỂU 3 NGƯỜI)

Sau ngày 15/05/2021

8.000.0000

7.200.000

Từ ngày 06/05 - 15/05/2021

6.000.000

5.400.000

Link đăng ký: https://freedomtraining.vn/mo-truong-va-chuoi-truong-mam-non-thanh-cong/

Hoặc chuyển khoản trực tiếp vào STK:

Số tài khoản: 14010001637207

Ngân hàng: BIDV

Tên tk: Trần Tuệ Như

Nội Dung: "Họ Tên + SĐT + Trường MN"