THƯ MỜI

KÍNH MỜI BẠN THAM DỰ

PITCHING GỌI VỐN DỰ ÁN TRƯỜNG SẠCH

Hình thức tham dự:

 + Online trên nền tảng Zoom:

ID: 97525741276 - PASS: 0931117902


 + Gặp gỡ Coach Thomas Lương Ngọc Trung và cùng trao đổi tại địa điểm:

SIHUB - 273 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3,Tp. HCM.

Có những dự án cần sự chung tay

Có những yêu thương không nói bằng lời

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số:  093 111 4031 - Email: ngoctrungluong@convoi.com.vn - Website: convoi.com.vn

Hoạt động của dự án Trường Sạch trong những năm qua:

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY