CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN THỊNH VƯỢNG

TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG GIEO HẠT

CLB DOANH NHÂN THỊNH VƯỢNG được thành lập ngày ………

Theo tinh thần Gieo hạt học từ Thầy Michael Roach - chương trình NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG, chúng ta thực hiện hoạt động hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội trên tinh thần tự nguyện . Nguồn kinh phí được các thành viên CLB đóng góp và kêu gọi từ các anh chị em có lòng hảo tâm trong xã hội .

453

Dự án nhà

804

Cây cầu mới được xây

128

Số tiền quyên góp được

128

Số sách quản lý nghiệp


đã gieo

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Chi phí quản trị bằng 0 . Toàn bộ tiền đóng góp của thành viên CLB và nhà hảo tâm chuyển hết cho người thụ hưởng .

 Kinh phí được quản lý, giám sát tài chính minh bạch chặt chẽ. Mọi nghiệp vu thu chi được cập nhật và báo cáo sau mỗi dự án .

Thông qua các hoạt động thiện nguyện để lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng

Chúng ta xem trọng  hiệu quả trong các dự án từ thiện, xác minh rõ ràng, đánh giá khách quan sau dự án.

Chúng ta có mặt để biến ý tưởng thiện nguyện của tất cả mọi người thành hiện thực. Mọi cá nhân và tổ chức đều có thể tham gia đóng góp cùng nhau để hoàn thành từng dự án

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

01

Xây cầu cho bà con nông thôn vùng sâu - vùng xa

02

Xây nhà cho đồng bào nông thôn : 12 căn

03

Gieo sách quản lý nghiệp

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 

Năm 2020

Nhà anh ……………………Địa điểm :     ...- Hoàn thành ngày

   1. Nhà Anh Chị ……..  Địa điểm :......  Hoàn thành ngày :  
   1. Nhà Anh Chị ……..  Địa điểm :......  Hoàn thành ngày :  
   1. Nhà Anh Chị ……..  Địa điểm :......  Hoàn thành ngày :  

Dự án hoàn thành 2021

   1. Nhà anh Kato Đông - Ninh Thuận - Hoàn thành ngày …..
   1. Nhà anh ……….. - Duy Xuyên- Quảng Nam  - Hoàn thành ngày …..
   1. Nhà anh ……….. - Duy Xuyên- Quảng Nam  - Hoàn thành ngày …..
   1. Nhà anh ……….. - Duy Xuyên- Quảng Nam  - Hoàn thành ngày …..

DỰ ÁN ĐANG KÊU GỌI THỰC HIỆN

 • Nhà anh ……….. - Duy Xuyên- Quảng Nam  - Hoàn thành ngày …..
 • Nhà anh ……….. - Duy Xuyên- Quảng Nam  - Hoàn thành ngày …..
 • CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN THỊNH VƯỢNG

  STK: 123456789

  Ngân Hàng:

  Tên Tk: 

  Phone number

  0931117931

  Email address

  freedomtraining.f5g@gmail.com